Choď na obsah Choď na menu
 

Za občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa podľa § 51 zákona považuje občan, ktorého miera funkčnej poruchy je najmenej 50 %.

 

Podľa zákona č. 88/2001

 

XII. Pohybový a podporný aparát

Druh zdravotného postihnutia. Miera funkčnej poruchy v % .

A. Chrbtica, choroby kĺbov, zápalové reumatické ochorenie, iné choroby kostí, chrupiek, šliach, svalov
1. Poruchy chrbtice
a) zlomeniny tela stavca do 1/4 tela stavca, spondylolistéza I. a II. stupňa, vrodené
chyby a deformácie, stavy po operáciách s ľahkou poruchou statiky a dynamiky
chrbtice 10
b) degeneratívne zmeny na chrbtici a medzistavcových platničkách, stavy po operáciách
s trvalým postihnutím funkcie a častými recidívami dráždenia nervov a svalov,
s poruchou svalového korzetu stredného stupňa, so strednou poruchou dynamiky
a statiky chrbtice 20-30
c) ostatné postihnutia chrbtice s ťažkým stupňom poruchy funkcie (napr. skoliózy II.
až IV. stupňa), s výraznou deformitou hrudníka s prihliadnutím na stupeň
kardiopulmonálnej insuficiencie chronického charakteru, spondylolistézy
III. a IV. stupňa, primárna diseminovaná hyperostóza s ankylózou vo viacerých
segmentoch chrbtice 40-60
d) stavy po operácii chrbtice a medzistavcových platničiek, rozsiahle degeneratívne
zmeny III. a IV. stupňa s ťažkými poruchami funkcie (recidivujúcimi chronickými
iritáciami nervov až radikulopatiami s motorickým deficitom na periférii trvalého
charakteru, insuficiencia svalového korzetu) 30-50
2. Scheurmannova choroba s trvalou staticko-dynamickou poruchou funkcie
Scheurmannova choroba sa hodnotí po 18. roku života
a) ľahký stupeň poruchy funkcie s chronickou vertebralgiou 0-10
b) stredný a ťažký stupeň poruchy funkcie s nosením korzetu 20-30
3. Spondylartritída ankylozujúca – Bechterevova choroba
a) stredne ťažká forma (III. a IV. stupeň) 20-40
b) ťažké formy (V. stupeň) 40-60
c) ťažký stupeň postihnutia chrbtice s ankylózou bedrových kĺbov 70-100

4. Artropatie, zápalové reumatické ochorenia, iné choroby kostí, chrupiek, vnútornej
výstelky kĺbu a šliach (chondropatie, synovitídy, tendovaginitídy, entezopatie atď.)
a) ľahké formy, zriedkavo recidivujúce, s trvalou poruchou funkcie postihnutého kĺbu
alebo iných anatomických štruktúr pri trvalom postihnutí výkonu práce horných
končatín a dolných končatín 10-20
b) stredne ťažké formy, občas recidivujúce, so strednou poruchou funkcie, ktorá trvale
obmedzuje výkonnosť organizmu 20-30
c) ťažké formy, liečebne neovplyvniteľné, trvale aktívne s progresiou, s výraznými
deštruktívnymi zmenami, s ťažkou poruchou funkcie, ktorá postihuje viac kĺbov
horných končatín, dolných končatín a chrbtice, ťažké deformity s ťažkou poruchou
pohyblivosti s polytopnou lokalizáciou a orgánovým postihnutím 50-70
5. Osteoporóza, osteomalácia, osteopatia
a) ľahká forma lokálna alebo generalizovaná 10-20
b) ťažká forma so zvýšenou lomivosťou kostí s výrazným obmedzením pohyblivosti
a výskytom viacerých kompresívnych zlomenín tela stavca 30-60
6. Chronická osteomyelitída
a) ľahký stupeň – lokalizovaná nepatrná aktivita, drobné hnisanie vo fistule 20-30
b) stredný stupeň, rozsiahlejší proces, častá alebo trvalá sekrécia z fistuly s obmedzením
pohyblivosti s prihliadnutím na dominantnosť hornej končatiny a pri dolnej
končatine, ak ide o lokalizáciu na váhonosných kĺboch alebo na chodidle 30-40
c) ťažký stupeň – časté ťažké ataky, s horúčkou, vysokou FW, zreteľná infiltrácia
mäkkých častí, sekrécia z fistuly a vylučovanie sekvesterov, ťažký stupeň obmedzenia
pohyblivosti a výkonnosti (opakovaný neúspech konzervatívnej aj operatívnej liečby) 50-70
7. Stavy po zlomenine rebier (iba sériové zlomeniny rebier)
a) ľahký stupeň obmedzenia ventilácie 20
b) stredný stupeň obmedzenia ventilácie 30-40
c) ťažký stupeň obmedzenia ventilácie 50-70
8. Stavy po úrazoch panvy
a) ľahká porucha obmedzujúca len dlhodobé státie a chôdzu 10-20
b) stredne ťažká porucha s porušením statiky a dynamiky dolných končatín a driekovej
chrbtice 30-40
c) ťažké poruchy hybnosti dolných končatín, porucha funkcie zvieračov 50-80
9. Malígne nádory svalov, kostí a kĺbov
a) stavy po operácii pri prebiehajúcom onkologickom liečení 80
b) stavy po stabilizácii zdravotného stavu (do piatich rokov liečby) 40
c) neliečiteľné formy 90-100
10. Malý vzrast, telesná výška po skončení rastu
a) do 120 cm 50
b) do 130 cm 40
c) do 140 cm 30
11. Svalové ochorenia
1. myopatie, kongenitálne, progresívne svalové dystrofie (Duchenneov, Beckerov typ
a pod.), zápalové myozitídy, polyomyozitídy a pod., metabolické a endokrinné
a) ľahšia forma s obmedzením hýbavosti 30-50
b) stredná forma s výrazným obmedzením hýbavosti 60-80
c) ťažká forma (imobilita) 80-100
2. myasténia gravis, myastenický syndróm
a) ľahké formy 20
b) stredne ťažké formy s obmedzením hýbavosti 40-60
c) ťažké formy s výrazným obmedzením hýbavosti 60-80
12. Poúrazové svalové ochorenia
a) ľahká forma (napr. odtrhnutie dlhej hlavy dvojhlavového svalu) 0-10
b) stredne ťažká forma s funkčným obmedzením 20-30
c) ťažká forma s výrazným funkčným obmedzením 40-50

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.